Sağlık

Çizgi filmler çocukların yüzde 33’ünde şiddet içeren davranışlara neden olabilir

Çocukla içeriği hakkında sohbet ederek çizgi film izleyin.

Çizgi filmlerin çocuk psikolojisi üzerinde farklı etkileri olduğunu belirten uzmanlar, eğitici içeriklere sahip çizgi filmlerin çocukların akademik başarılarına ve okuma alışkanlıklarına katkı sağlayabileceğini söylüyor. Uzman Klinik Psikolog Dr. Gökçe Vogt, doğru hazırlanmış içerikler çocukları olumlu yönde desteklerken cinsellik, şiddet veya alkol tüketimi ile ilgili içeriklere sahip çizgi filmlerin çocuklarda saldırganlığın artmasına, şiddete duyarsızlaşmasına ve sağlıksız davranışların gelişmesine yol açabileceğine dikkat çekiyor. Çocukların doğaüstü güçlere sahip ya da imkansız becerilere sahip karakterlerin yer aldığı çizgi filmlerde tanık oldukları tehlikeli hareketleri ya da gösterileri taklit etmeye çalışabileceklerini vurgulayan Vogt, ailelerin çocuklarıyla anlamlı sohbetler yaparak çizgi film izlemelerini öneriyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Dr. Gökçe Vogt, çizgi filmlerin çocukların psikolojisini nasıl etkilediğine dair açıklamalarda bulundu.

Araştırma, çizgi film ve çocuk psikolojisi arasındaki ilişkiye ışık tutuyor

Canlı renkleri, sevimli karakterleri ve hayali hikayeleriyle çocukları büyüleyen çizgi filmlerin uzun süredir çocukluk eğlencelerinin temelini oluşturduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Uzman Klinik Psikolog Dr. Gökçe Vogt, “Son araştırmalar konuya ışık tutuyor. çizgi filmler ve çocuk psikolojisi arasındaki karmaşık ilişki, ebeveynleri çizgi filmlerin çocuklarının duygusal refahı üzerindeki potansiyel etkileri hakkında dikkatlice düşünmeye teşvik ediyor.” söz konusu.

Eğitici karikatürler akademik başarıya ve okuma alışkanlığına katkı sağlayabilir.

Çizgi filmlerin özenle tasarlandığında çocuğun bilişsel ve duygusal gelişimine olumlu etkileri olabileceğine dikkat çeken Vogt, “Çizgi filmler çocuklara yeni bilgiler, fikirler ve problem çözme senaryoları sunarak bilişsel gelişimi teşvik edebilir. Çocukların dikkat süresini, hafızasını ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirebilir. Araştırmalar, çizgi film içeriklerinin ilgi çekici görselleri ve canlı anlatımı nedeniyle daha fazla ilgi çektiğini ve çocukların klasik öğrenme sistemlerine göre bilgiyi daha etkili bir şekilde özümsemelerini sağladığını gösteriyor. Çizgi filmler, çocukları yeni kelimeler, cümle yapıları ve hikaye anlatım teknikleri ile tanıştırarak dil gelişimine katkıda bulunur. Çocuklara dinleme, konuşma ve anlamlandırma gibi dil becerilerini duyma ve uygulama fırsatı sunar. Eğitici çizgi film izleyen öğrenciler, daha yüksek akademik notlar alma, daha yüksek okuma alışkanlıkları sergileme, rekabette hüner gösterme ve şiddet içeren ya da düpedüz eğlence temelli televizyon programları arasında ayrım yapmada daha başarılı olma eğilimindedir.” konuştu

İyi hazırlanmış karikatürler, duygusal ifade ve anlayış için maliyetli araçlar olabilir.

Çizgi filmlerin çocukların sosyal ve ahlaki gelişimini de etkileyebileceğini belirten Vogt, “Çocukları çeşitli sosyal durumlarla, duygularla ve ahlaki ikilemlerle tanıştırarak empati kurmayı, bakış açısı kazanmayı ve başkalarını anlamayı teşvik ediyor. Çocukların paylaşma, işbirliği yapma ve çatışma çözme gibi sosyal becerileri öğrenmeleri için fırsatlar sunar. Ayrıca araştırmalar, iyi hazırlanmış çizgi filmlerin duygusal konuşma ve anlama için değerli araçlar olarak hizmet edebileceğini gösteriyor. Çizgi filmlerdeki karakterler genellikle neşe, keder, öfke, kaygı ve sevgiyi deneyimleyerek çocukların kendi duygularını öğrenmesini ve yönetmesini sağlar. Çizgi filmler, ahlaki ikilemleri, etik seçimleri ve eylemlerin sonuçlarını sunarak çocukların ahlaki gelişimini şekillendirmede rol oynar. Çocuklara maliyetleri, adaleti, dürüstlüğü ve sorumluluğu öğretebilirler. Yaratıcı dünyalar, karakterler ve hikayeler sunan çizgi filmler, çocukların hayal gücünü ve yaratıcılığını harekete geçiriyor.” açıklama yaptı.

Karakterlerin gerçek olduğuna ve anlatılan olayların gerçek hayatta yaşanabileceğine inanabilirler.

Uzman Klinik Psikolog Dr. Gökçe Vogt, birçok fayda sağlamasına rağmen çizgi filmlerin dikkatle değerlendirilmesi gereken aksaklıkları olduğunu belirterek, “Özellikle okul öncesi çocuklar hayal ile gerçeği birbirinden ayırmakta daha çok zorlanırlar. Çizgi filmlerdeki karakterlerin gerçek olduğuna ya da çizgi filmlerde anlatılan olayların gerçek hayatta yaşanabileceğine inanabilirler. Bunun nedeni, küçük çocukların genellikle çizgi filmlerin kurgusal dünyası ile gerçek dünya arasındaki sonlar hakkında sınırlı bir anlayışa sahip olmalarıdır. Çocuklar büyüdükçe ve bilişsel yetenekleri geliştikçe hayal kavramını anlamaya ve gerçek ile hayali birbirinden ayırmaya başlarlar. 6 ila 7 yaşlarının ortalarında, çocuklar genellikle çizgi filmlerin kurgusal doğasını daha iyi kavrarlar ve hayali unsurlar ile gerçeği ayırt edebilirler.” söz konusu.

Çizgi filmlerde tasvir edilen gerçek ile kurmaca dünyayı ayırt etmekte zorlanan çocukların gerçek hayattaki durumları yorumlamakta zorlanabileceğini sözlerine ekleyen Vogt, “Çizgi filmler çoğu zaman abartılı ve gerçek dışı senaryolar sunar ve bu senaryolar birebir alındığında çizgi romanlara yol açar. gerçek dünyanın nasıl çalıştığına dair yanlış kanılara. açılabilir. Bu yanlış yorumlama, bir çocuğun karar verme becerilerini, problem çözme yeteneklerini ve sosyal etkileşimlerini etkileyebilir.” dedi.

Çocuklar çizgi filmlerde tanık oldukları tehlikeli hareketleri taklit etmeye çalışabilirler.

Genellikle inanılmaz yeteneklere, doğaüstü güçlere veya imkansız yeteneklere sahip karakterlerin tasvir edildiği çizgi filmlerin çocukların beklentileri üzerindeki etkisine değinen Vogt, “Çocuklar bu tasvirlerin fantastik doğasını kavrayamadıklarında, kendi yetenekleri hakkında gerçekçi olmayan beklentiler geliştirebilirler. veya oburlarının yetenekleri. Bu, hayal kırıklığına, hüsrana ve çarpık bir gerçeklik algısına yol açarak potansiyel olarak çocuğun özgüvenini ve motivasyonunu baltalar. Gerçekle hayali ayırt etmekte zorlanan çocuklar, çizgi filmlerde tanık oldukları tehlikeli hareketleri ya da gösterileri taklit etmeye çalışabilirler. Zıplamayı, dövüş sahnelerini taklit etmeyi veya tehlikeli nesnelerle deney yapmayı içeriyor olsun, bu hareketler fiziksel yaralanmalara veya kazalara neden olabilir. Bu tür eylemlerin hayali olduğuna ve gerçek hayatta inandırıcı olmadığına dair net bir anlayışa sahip olmayan çocuklar, kendilerini gereksiz risklere maruz bırakabilirler.” uyardı.

Çocukların gerçek ile hayal arasındaki farkı anlamaları çok önemlidir.

Çizgi filmlerin genellikle öfke, kaygı, heyecan gibi ağır duygular yaşayan karakterleri abartılı bir biçimde tasvir ettiğine dikkat çeken Vogt, “Bu duyguların kurgusal doğasını anlamakta güçlük çeken çocuklar, kendi duygularını uygun şekilde düzenlemekte zorlanabilirler. Bu, öfke, yaygara veya kaygıyı yönetmede zorluklara katkıda bulunabilir. Duygusal zeka ve empati gelişimini engelleyebilir. Gerçeklik ve hayal gücü arasındaki sonları anlamak, eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek için paha biçilmezdir. Çocuklar tükettikleri içerikleri analiz ederek ve sorgulayarak çizgi filmlerin verdiği mesajları değerlendirebilir ve gerçekle kurguyu ayırt edebilirler. Bu yetenek olmadan, çocuklar eleştirel bir niyet veya şüphecilik olmaksızın gördüklerini kabul ederek medya tüketimine karşı daha pasif bir yaklaşım sergileyebilirler. Çizgi filmler çocuklara zengin ve yaratıcı bir deneyim sunsa da, gerçek ile hayal arasındaki farkı anlamaları onlar için hayati önem taşır. Bu sonu kavrayamamak, gerçek hayattaki durumların yanlış yorumlanmasına, gerçekçi olmayan beklentilere, inanılmaz davranışlara, duygusal zorluklara ve eleştirel düşünmede zorluklara yol açabilir.” dedi.

Çocukların yüzde 33’ü şiddet içeren davranışlarda bulunuyor

Çizgi filmlerin cinsellik, şiddet veya alkol tüketimi gibi uygunsuz içeriklere de sahip olabileceğinin altını çizen Vogt, “Araştırmalar, bu tür içeriklere maruz kalmanın çocuklarda saldırganlığın artmasına, şiddete karşı duyarsızlaşmaya ve sağlıksız davranışların gelişmesine yol açabileceğini göstermiştir. Çizgi filmlerdeki şiddet eylemlerine tekrar tekrar maruz kalmak, adrenalin üretiminde artışa yol açarak çocuklarda dengesiz ruh hallerine ve artan saldırganlığa neden olabilir. Konuyla ilgili araştırmalar, çocukların yaklaşık yüzde 33’ünün çizgi film izlemenin bir sonucu olarak şiddet içeren davranışlar sergilediğini ve yüzde 45’inin izlemeyi bırakması veya alternatif faaliyetlerde bulunması istendiğinde saldırganlık gösterdiğini gösteriyor.” açıklama yaptı.

Aşırı ekran süresi, uyku bozuklukları, hareketsiz davranış ve azalmış fiziksel aktivite ile ilişkili

Uzman Klinik Psikolog Dr. Gökçe Vogt, çizgi film başta olmak üzere pek çok televizyon izleme alışkanlığının çocukluk çağı obezitesi ile ilişkilendirildiğini vurgulayarak, “Çocukların günde dört saatten fazla televizyon izlediği ülkelerde kilolu çocuk oranı daha yüksek. Ayrıca çizgi filmlerin çocukların genel iyilik hali ve aile dinamikleri üzerinde olumsuz etkileri olabilmektedir. Araştırmalar, Avrupa’da 2 ila 11 yaş arası çocukların her hafta çizgi film izleyerek değerli zaman geçirdiklerini, birçok ebeveynin çocukları başka sorumluluklarla meşgulken veya yardım ararken televizyona güvendiğini göstermiştir. Öte yandan, çizgi filmlere ayrılan çoklu ekran süresi, uyku bozuklukları, hareketsiz davranış ve azalmış fiziksel aktivite ile ilişkilendirilmiştir. Uzun süre ekrana maruz kalmak, sosyal etkileşim, yaratıcı oyun ve gerçek dünyanın keşfi için değerli gelişimsel yönlendirmeleri engelleyebilir.” uyarısını yaptı.

Çocuğunuzla içerik hakkında sohbet ederken çizgi film izleyin

Ailelerin neler yapabileceğine değinen Vogt, “Dengeli bir yaklaşım benimseyerek çocuğunuzu çizgi filmlerin olumsuz etkilerinden koruyabilir ve olumlu potansiyelinden yararlanabilirsiniz. Çocuğunuzun çizgi filmlerini aktif olarak izleyerek ve onunla etkileşimde bulunarak, eleştirel düşünme, empati ve çok yönlü bir bakış açısı geliştirmelerine yardımcı olabilirsiniz. Çocuğunuzun yaşına, maliyetine ve gelişimsel ihtiyaçlarına uygun çizgi filmler seçin. Öğrenmeyi, olumlu sosyal maliyetleri ve duygusal zekayı destekleyen eğitim içeriği arayın. Çocuğunuzla birlikte çizgi film izleyin ve anlamlı sohbetler edin. Karakterler, hareketleri ve iletilen mesajlar hakkında diyaloğu teşvik edin. Bu birlikte izleme deneyimi, tüm endişeleri gidermek, olumlu ödülleri pekiştirmek ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek için bir fırsat sunuyor.” bir teklifte bulundu.

Çizgi filmlerde reklamlara dikkat edilmelidir.

Ebeveynlere çocukların çizgi film izlemesi için makul süre sınırlamaları koymalarını tavsiye eden Uzman Klinik Psikolog Dr. Gökçe Vogt, “Ekran başında geçirilen süre ile dışarıda oyun oynama, okuma ve aile etkileşimleri gibi diğer etkinlikler arasında bir denge kurun. Genel sağlık ve sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarına öncelik veren bir medya planı oluşturun.” söz konusu.

Vogt, çocuğun içeriğe maruz kalmasının sistematik olarak izlenmesini ve yaşa uygun olmayan materyallere erişimi kısıtlamak için ebeveyn kontrollerinin veya filtreleme mekanizmalarının kullanılmasını tavsiye ederek sözlerini bitirdi:

“Çizgi filmlerde reklamlara dikkat edin, çocukların tercihlerini ve isteklerini etkileyebilir. Çocuklar çizgi filmlerde gösterilen reklamlardan kolayca etkilenirler. Çocuğunuzla reklamcılığın ikna edici doğası hakkında konuşun ve bilinçli seçimler yapmak için eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olun. Reklamlarla karşılaşmayı sınırlayın veya reklam içeriğini en aza indiren platformları seçin. Ekran süresinin ötesindeki etkinlikleri teşvik ederek zengin ve çeşitli bir ortamı destekleyin. Hobiler, spor, sanat ve kaliteli aile zamanı yoluyla yaratıcılığı, fiziksel aktiviteyi ve sosyal etkileşimi teşvik edin. Yürümek, bisiklete binmek, fotoğraf çekmek, müzik aleti çalmak ve birlikte kaliteli zaman geçirmek gibi alternatif rekreasyon aktivitelerini teşvik ederek olumlu bir rol model olun.” DOI numarası

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

yerkoyhaber.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
betturkey
jojobet
deneme bonusu veren siteler